Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
29 Rhagfyr 2016
Dywedodd Ken Skates, bod blwyddyn wych Cymru o gynhyrchu teledu a drama yn dod I ben ar nodyn uchel gyda newyddion bod dwy ddrama gyffrous arall wedi dewis Cymru fel lleoliad ffilmio.
 
16 Rhagfyr 2016
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi cwmni Clayton Engineering Limited i ehangu'n sylweddol.
 
13 Rhagfyr 2016
Mae’r trefniadau’n mynd rhagddyn nhw ar gyfer lansio Banc Datblygu Cymru yn hanner cyntaf flwyddyn nesaf.  
 
09 Rhagfyr 2016
Bydd Cyfarwyddwr Cydffederasiwn Diwydiant Prydain yng Nghymru, Emma Watkins, yn ymuno â Llywodraeth Cymru i reoli'r berthynas â rhai o gyflogwyr busnes mwyaf a phwysicaf Cymru.
 
08 Rhagfyr 2016
Mae enw da Cymru fel cyrchfan wych ar gyfer cynyrchiadau teledu o safon uchel wedi cael hwb ychwanegol yr wythnos hon.
 
05 Rhagfyr 2016
Mae Cloth Cat Animation Studio o Gaerdydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru wrthi’n cynhyrchu cyfres animeiddiedig fawr i’w darlledu yn China ar gyfer plant cyn oed ysgol.
 
02 Rhagfyr 2016
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn pwyso ar bobl Cymru i siopa yn eu hardal a chefnogi busnesau bach dros gyfnod y Nadolig.
 
29 Tachwedd 2016
Mae’r gwaith ffilmio wedi dechrau yn Dragon Studios, Pencoed ar un o’r cynyrchiadau teledu Americanaidd drutaf erioed i gael ei ffilmio yng Nghymru.
 
24 Tachwedd 2016
Mae AMPLYFI i greu deugain o swyddi newydd yng Nghaerdydd yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
21 Tachwedd 2016
Heddiw, cafodd gogledd Cymru hwb ddwbl pan gyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates £20miliwn i sefydlu athrofa ymchwil gweithgynhyrchu uwch.
 
18 Tachwedd 2016
Ar drothwy’r gêm rygbi ryngwladol ddydd Sadwrn, mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi bod ym Mhen-coed i ymweld â Sony, un o’r buddsoddwyr hynaf o Japan yng Nghymru.
 
16 Tachwedd 2016
Mae Electroimpact UK yn buddsoddi £2.8m yn ei gyfleusterau a’i waith yn Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy mewn symudiad fydd yn creu 37 o swyddi bras gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.
 
14 Tachwedd 2016
Mae diwydiannau rhyngwladol, mentrau o Gymru a chwmnïau newydd arloesol o Gymru yn amlwg mewn ymgyrch i farchnata busnesau er mwyn denu rhagor o fuddsoddi mewnol i Gymru.
 
14 Tachwedd 2016
I ddechrau yr Wythnos Entrepreneuriaeth Byd-eang eleni, mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates yn dathlu llwyddiant rhwydwaith yng Ngogledd Cymru
 
09 Tachwedd 2016
Mae LSN Diffusion Ltd yn ehangu yn Rhydaman. Bydd yn golygu y gall y cwmni gynhyrchu mwy a hynny drwy gymorth Llywodraeth Cymru.
 
07 Tachwedd 2016
Bydd proffil Cymru fel lleoliad rhyngwladol allweddol ar gyfer datblygu a lleoli dyfeisiau a thechnolegau ynni môr yn cael ei hyrwyddo mewn cynhadledd rloesol ym Mrwsel yr wythnos nesaf/hon.
 
02 Tachwedd 2016
Cafodd Rhif 1 Cwr y Ddinas – yr adeilad Gradd A a gafodd ei gaffael yn wreiddiol gan Lywodraeth Cymru er mwyn ysgogi datblygiad swyddfeydd o’r radd flaenaf yn Ardal Fenter Caerdydd
 
27 Hydref 2016
Bydd menyw fusnes o’r Canolbarth sy’n rhedeg cwmni rheoli plâu ledled Prydain yng Nghaerdydd heddiw – gyda’i hebog.
 
26 Hydref 2016
Gallai ardal Porth Teigr ym Mae Caerdydd fod yn lleoliad ar gyfer bwyd stryd, marchnad godi, digwyddiadau awyr agored byw, swyddfeydd a fflatiau gwestai.
 
17 Hydref 2016
Bu Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi yng Ngogledd Cymru heddiw i weld y gwahaniaeth y mae buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn ei wneud i economi a sgiliau y rhanbarth.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i