Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
31 Rhagfyr 2015
Mae chwedeg dau o fusnesau mewn pum Ardal Fenter wedi cael gwerth bron £1.2 miliwn o gymorth gyda’u hardrethi busnes.
 
30 Rhagfyr 2015
Dechrau cyfnod newydd i economi carbon isel y Gogledd, wrth i gyfnod arall ddod i ben
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi pwysleisio’r cyfleoedd a ddaw wrth i’r Gogledd ddod yn gartref i ganolfan ragoriaeth ar gyfer cynhyrchu ynni niwclear yn y DU.
 
22 Rhagfyr 2015
Cynlluniau wedi’u cyflwyno i sefydlu pencadlys siopau Charlies a safle e-fasnachu yn y Trallwng
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Charlies - un o’r manwerthwyr annibynnol mwyaf yng Nghymru - yn cydweithio â Llywodraeth Cymru i lunio cynlluniau ar gyfer sefydlu ei bencadlys a chanolfan e-fasnachu yn y Trallwng.
 
21 Rhagfyr 2015
Hwb o £55,000 i ddatblygwyr gemau a fydd yn creu gemau newydd i Microsoft
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd tri datblygwr gemau yng Nghymru yn derbyn grantiau gwerth £55,000 i greu gemau newydd i Microsoft o dan fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru.
 
17 Rhagfyr 2015
Gwaith yn dechrau ar bentref trefol £100 miliwn Caerdydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd gwaith yn dechrau heddiw ar brosiect £100 miliwn gan Cartrefi Tirion i weddnewid safle ddiwydiannol ddiffaith, enfawr, yn gymuned gyda 800 o gartrefi ysblennydd yn agos at ganol dinas Caerdydd.
 
16 Rhagfyr 2015
AMPLYFI, cwmni deallusrwydd artiffisial newydd blaengar, yn symud i Gymru gyda help Llywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae cwmni AMPLYFI Ltd, sef cwmni newydd sy’n arbenigo mewn dylunio meddalwedd deallusrwydd artiffisial wedi symud i Gymru gyda help gan Gronfa bwysig Datblygu Digidol Llywodraeth Cymru.
 
15 Rhagfyr 2015
Cynigion Liberty Properties ar gyfer datblygiad hamdden ym Mharc Bryn Cegin yn dod i’r brig
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi dewis Liberty Property Developments Ltd fel y datblygwr a ffefrir ar gyfer datblygiad hamdden mawr ym Mangor.
 
10 Rhagfyr 2015
Cwmni cyfreithiol Geldards i ehangau ei ganolfan yng Nghaerdydd
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae’r cwmni cyfreithiol Geldards o Gaerdydd yn ehangu ei ganolfan yng nghanol y ddinas gyda chymorth Llywodraeth Cymru, gan greu a diogelu 55 o swyddi.
 
09 Rhagfyr 2015
Rhyddhad Ardrethi ar Fusnesau Bach wedi’i ymestyn am flwyddyn gyda £98 miliwn gan Lywodraeth Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach Llywodraeth Cymru yn cael ei ymestyn am flwyddyn arall, meddai Edwina Hart, Gweinidog yr Economi.
 
07 Rhagfyr 2015
Buddsoddiad o £6 miliwn yn helpu Smartpipe Solutions i greu mwy na 40 o swyddi newydd yng Nghwmbrân
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Smartpipe Solutions wedi agor canolfan ymchwil a datblygu meddalwedd newydd yng Nghwmbrân.
 
04 Rhagfyr 2015
Gweinidog yn cyhoeddi contractau gwerth £50m ar gyfer ehangu gwasanaeth Busnes Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Hwn yw prif wasanaeth Busnes Llywodraeth Cymru, a’i nod yw creu 10,000 o fusnesau newydd a 28,300 o swyddi newydd a darparu cefnogaeth i ysbrydoli’r genhedlaeth newydd o entrepreneuriaid ifanc.
 
04 Rhagfyr 2015
£2m i fusnesau bach a chanolig i ddatblygu atebion i broblemau sy’n wynebu’r sector cyhoeddus
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae arian yn cael ei gynnig i arloeswyr o Gymru trwy gystadleuaeth newydd nid annhebyg i’r Dragons Den.
 
02 Rhagfyr 2015
Llywodraeth Cymru'n helpu'r sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol i greu llwyddiant yng Nghymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Llywodraeth Cymru wedi helpu i greu, diogelu neu gefnogi dros 10,000 o swyddi yn y sector Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol yng Nghymru ers 2011.
 
01 Rhagfyr 2015
Y Gweinidog yn cryfhau ymdrechion Llywodraeth Cymru i gefnogi’r diwydiant dur
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Gweinidog yr Economi wedi ymweld â mwy o weithfeydd dur yn y De heddiw fel rhan o’i theithiau o gwmpas y wlad i ddysgu beth arall allai Llywodraeth Cymru ei gynnig i amddiffyn y diwydiant dur.
 
01 Rhagfyr 2015
Y Gweinidog yn nodi cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer BBaChau cyn Sadwrn y Busnesau Bach
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi wedi datgelu bod Llywodraeth Cymru wedi helpu i ddechrau dros 13,735 o fusnesau newydd ers 2011.
 
25 Tachwedd 2015
IG Doors yn buddsoddi mewn cyfleuster newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru i greu a diogelu swyddi
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae IG Doors yn buddsoddi arian mawr i adeiladu cyfleuster cynhyrchu newydd sbon 18,000 m.sg ar safle 25 erw yn Oakdale gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 
20 Tachwedd 2015
Arddangos y gorau o sector adeiladu Cymru yn Dubai
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Bydd taith fasnach aml-sector gan Lywodraeth Cymru yn cychwyn o Faes Awyr Caerdydd y penwythnos hwn.
 
19 Tachwedd 2015
Lansio Canolfan Rhagoriaeth Ariannol De Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Edwina Hart, Gweinidog yr Economi, wedi croesawu’r fenter i sefydlu Canolfan Rhagoriaeth Ariannol De Cymru.
 
17 Tachwedd 2015
Buddsoddiad o £4.5m yn safle Hengoed Norgine yn hwb i sector gwyddorau bywyd Cymru
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Warws newydd Norgine, gwerth £4.5m, yn Hengoed yn rhoi hwb mawr arall i’r sector gwyddorau bywyd yng Nghymru.
 
16 Tachwedd 2015
Essentra yn buddsoddi am yr ail dro yng Nghasnewydd gan greu 70 o swyddi
Cyhoeddwyd y datganiad i’r wasg hwn dan lywodraeth Cymru 2011 - 2016
Mae Essentra plc yn gwmni rhyngwladol sy’n gweithredu ar lefel fyd-eang ac sydd ar flaen y gad ym maes pacio arbenigol. Mae’r cwmni’n ehangu ei weithrediadau yng Nghasnewydd.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ebrill 2018
Ll M M I G S S
<< Maw    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
I'n dilyn ni trowch i