Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn galw ar bobl ifanc, rhieni, athrawon ac eraill i helpu i lywio canllawiau newydd Llywodraeth Cymru ar fynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion.

Mae data newydd yn dangos, am y tro cyntaf, fod cynnydd mawr wedi bod yn y cyfraddau cydsynio i roi organau yn dilyn marwolaeth coesyn yr ymennydd yng Nghymru (88.2%) o'i gymharu â Lloegr (73.3%).

Mae Hannah Blythyn wedi ymweld â chychod gwenyn newydd sydd wedi'u gosod yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd. 

Heddiw, roedd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Bobl Hŷn, yn Abertawe i gymryd rhan mewn digwyddiadau wedi’u cynllunio i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd ymhlith pobl hŷn yn yr ardal.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2018
Ll M M I G S S
<< Hyd    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i