Skip to main content

Yn dilyn ymadawiad diweddar Jonathan Hopkins, penodwyd Marcella Maxwell yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Caffael Masnachol dros dro yn Llywodraeth Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Mae Marcella yn brofiadol iawn o ran delio ag anghenion Gweinidogion, rheoli newid ac arweinyddiaeth. Gan nad yw Marcella yn weithiwr caffael proffesiynol, bydd Judith Budding, Pennaeth y Gwasanaeth Caffael Corfforaethol, yn parhau i fod yn bennaeth dros dro ar y proffesiwn caffael yn Llywodraeth Cymru.

Bydd Julie Harrison, Pennaeth tîm polisi Caffael Brexit (a rheolwr rhanddeiliaid yr NPS gynt), yn gadael Llywodraeth Cymru fis nesaf.

Rhannu’r dudalen hon