Skip to main content

Daeth yr ymgynghoriad i ben 29 Mawrth 2016.

Cyfnod ymgynghori:
4 Ionawr 2016 i 29 Mawrth 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20 yn darparu canllaw ar ystyried effeithiau ar ddefnydd o'r Gymraeg wrth gynllunio datblygu ac wrth reoli datblygu.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Polisi Cynllunio Cymru a TAN 20 yn datgan fod y Gymraeg yn ystyriaeth yn y system gynllunio.  Mae’r newidiadau i TAN 20 yn cael eu cynnig yn sgil dod â darpariaethau Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 i rym.

Mae’r prif newidiadau arfaethedig yn ymwneud â’r materion canlynol:

  • Y cyswllt rhwng cynllunio ar gyfer y Gymraeg mewn cynllunio defnydd tir a chynllunio cymunedol
  • egluro y gellir ystyried effeithiau ar y Gymraeg lle mae’n berthnasol i’r cais
  • galluogi awdurdodau cynllunio lleol i wneud asesiad effaith ieithyddol mewn rhai amgylchiadau penodol.

Rydym am glywed barn awdurdodau cynllunio lleol datblygwyr a rhanddeiliaid eraill ynghylch a yw’r diwygiadau i’r TAN yn rhoi eglurdeb ar oblygiadau darpariaethau yn y Ddeddf Cynllunio (Cymru) ar gynllunio a’r Gymraeg.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 165 KB

PDF
165 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad A: TAN20 drafft
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 217 KB

PDF
217 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Atodiad B: Asesiad effaith ieithyddol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 168 KB

PDF
168 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhannu’r dudalen hon