Gwybodaeth am lefelau pryder ynghylch newid hinsawdd a'r camau a gymerwyd gan lywodraeth ac unigolion.