Data yn ôl math o ganser, rhyw, oed yn ystod diagnosis, cam adeg diagnosis ac anfantais ardal ar gyfer 2001 i 2017.