Adroddiad misol newydd sy'n cynnwys gwybodaeth am brisiau tai cyfartalog , prisiau a delir yn ôl math o annedd, math o eiddo a'r math o brynwr.

Mae'r Mynegai Prisiau Tai y Deyrnas Unedig newydd yn cael ei gynhyrchu ar y cyd gan y Gofrestrfa Tir, Gwasanaeth Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon, Y Swyddfa Ystadegau Gwladol a Cofrestri'r Alban . Mae Mynegai Prisiau Tai y DU yn mesur newidiadau yng ngwerth eiddo preswyl gan ddefnyddio data gwerthiant a gasglwyd ar drafodion tai preswyl , boed ar gyfer arian parod neu gyda morgais.

Adroddiadau

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099