Nod Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yw canfod yr ardaloedd bach o Gymru sydd fwyaf difreintiedig.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Tachwedd 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng ein diweddariadau dangosyddion a mynegai MALlC?

Bu diweddariad diwethaf graddfeydd MALlC yn 2014. Fodd bynnag, mae rhai o’r dangosyddion sy'n cyfrannu at y Mynegai yn cael eu diweddaru rhwng y diweddariadau llawn o’r Mynegai.

Diweddariad Mynegai nesaf

Am newyddion ar y diweddariad nesaf i’r Mynegai llawn (y disgwylir Tachwedd 2019), gweler y tudalennau ar Ganllawiau i’r mynegai.

Canllawiau i’r mynegai

Canllawiau i'r dangosyddion

Data hanesyddol

Mae data ar fynegeion cyn 2011 ar gael ar wefan yr Archifau Cenedlaethol.