Daeth yr ymgynghoriad i ben 26 Mawrth 2018.

Cyfnod ymgynghori:
15 Ionawr 2018 i 26 Mawrth 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae'r cynodeb o ymatebion (dolen allanol) bellach ar gael.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am glywed eich barn ar y cynigion i leihau troseddu a pherfformiad gwael yn y sector gwastraff.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y cyd ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) ar gynigion a fydd:

  • yn codi safon cymhwysedd gweithredwyr ar draws yr holl safleoedd gwastraff a ganiateir drwy gryfhau pwerau’r rheoleiddiwr o ran asesu a gorfodi
  • diwygio’r gyfundrefn eithriadau gwastraff
  • cyflwyno hysbysiad cosb benodedig i berchnogion aelwydydd nad ydynt yn trosglwyddo gwastraff domestig i gludydd gwastraff awdurdodedig neu safle gwastraff.