Neidio i'r prif gynnwy

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar sut y gall Cymru gael economi fwy cylchol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Ionawr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar sut y gall Cymru gael economi fwy cylchol. Mae'r ymgynghoriad yn nodi cynigion i:

  • symud tuag at Ddyfodol Diwastraff erbyn 2050
  • craffu ar sut rydym yn defnyddio adnoddau
  • annog ailddefnyddio, atgyweirio ac ailweithgynhyrchu cynhyrchion a deunyddiau
  • manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd economaidd a chymdeithasol economi fwy cylchol

Mae’r ymgynghoriad yn gyfle i chi roi gwybod i Lywodraeth Cymru beth yw eich barn am y camau sydd angen eu cymryd a'r ffordd orau o gydweithio i'w gyflawni. 

Am fwy o wybodaeth ac i ymateb i'r ymgynghoriad cyn 3 Ebrill 2020, dilynwch y ddolen yma: Strategaeth economi gylchol.