Neidio i'r prif gynnwy

Mwy na 500 o oedolion yn dechrau dysgu Cymraeg, diolch i Glwb Cwtsh

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Mai 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Rhaglen flas wyth wythnos rad ac am ddim yw Clwb Cwtsh sy'n canolbwyntio ar eiriau ac ymadroddion i'w defnyddio gyda phlant bach. Tra bydd yr oedolion yn dysgu, caiff y plant hefyd eu diddanu drwy'r Gymraeg, gan gychwyn eu taith eu hunain tuag at ddysgu'r iaith.

Mae mwy na 500 o oedolion ledled Cymru ar fin cwblhau'r rhaglen gyntaf yr wythnos hon. Yn ogystal â chefnogi dysgwyr i ddefnyddio eu sgiliau newydd, mae'r rhaglen yn eu hannog hefyd i symud ymlaen i ddosbarthiadau Cymraeg i Oedolion eraill i barhau â'u dysgu.

Dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes:

"Mae Clwb Cwtsh eisoes wedi profi llwyddiant mawr. Mae galluogi mwy na 500 o oedolion i ddechrau dysgu Cymraeg mewn cyfnod mor fyr yn gryn gamp.

"Mae darparu mwy o gyfleoedd i oedolion ddysgu Cymraeg yn hollbwysig er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr erbyn 2050. Mae cynnig adloniant i blant tra bydd eu rhieni yn dysgu yn ffordd greadigol o greu mwy o gyfleoedd i oedolion gychwyn ar eu taith i fod yn siaradwyr Cymraeg hyderus.

"Llongyfarchiadau i bawb sydd wedi cymryd rhan yng Nghlwb Cwtsh, ac i Mudiad Meithrin a'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol am ddarparu cynllun mor arloesol."

Dywedodd Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr Mudiad Meithrin:

"Mae mwyafrif y plant sydd mewn Cylch Meithrin yn dod o gartref di-Gymraeg. Mae galluogi a chefnogi rhieni a'r teulu estynedig i ddechrau dysgu Cymraeg - a hynny mewn awyrgylch anffurfiol a hwyliog - yn holl-bwysig".

Dywedodd Efa Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol:

“’Dyn ni’n gwybod bod llawer o bobl eisiau dysgu Cymraeg er mwyn helpu eu plant a ’dyn ni’n falch dros ben bod y fenter newydd hon ar y cyd â’r Mudiad Meithrin wedi denu cymaint o ddysgwyr newydd.

“Mae cynnig cyfleoedd hyblyg i ddysgu yn un o’n prif amcanion.  Yn ogystal â datblygu cynlluniau arloesol fel hwn, ’dyn ni’n cynnig ystod eang o raglenni dysgu, yn y dosbarth ac ar-lein, gyda chynlluniau ar y gweill i gynyddu’r ddarpariaeth ar-lein.”

Bydd grwpiau nesaf Clwb Cwtsh yn dechrau yn nes ymlaen eleni. I gael gwybod mwy a dod o hyd i'ch dosbarth agosaf, ewch i http://www.meithrin.cymru/clwbcwtsh/

Rhannu’r dudalen hon