Neidio i'r prif gynnwy

Bydd yr arolwg ar agor rhwng 8 Rhagfyr a 5 Chwefror.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydym wedi comisiynu arolwg i'n helpu i:

  • casglu gwybodaeth am ymwybyddiaeth o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru (WNMP), a
  • sut y cafodd ei ddefnyddio yn y 12 mis ers ei fabwysiadu

Mae cymryd rhan yn yr arolwg hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig i gynllunio morol a gweithredu'r Cynllun. Ymatebwch erbyn 5 Chwefror 2021.

Pam yr ydym yn monitro'r WNMP

Mae gennym ofyniad cyfreithiol i fonitro ac adrodd ar weithredu ein cynlluniau morol. Mae hyn o dan adran 61 o Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir 2009.

Cyhoeddwyd y Fframwaith Monitro ac Adrodd ar gyfer Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru ym mis Ionawr 2020. Mae'r Fframwaith yn amlinellu'r dull eang rydym yn ei gymryd i:

  • fesur effeithiolrwydd polisïau Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru
  • cynyddu dealltwriaeth o sut mae'r cynllun yn gweithio'n ymarferol, a
  • nodi cyfleoedd i wella

Rydym yn cynnig cynnal dau arolwg defnyddwyr o'r fath dros y cyfnod monitro tair blynedd cyntaf. Bydd hyn yn ein galluogi i ddod i wybod:

  • tueddiadau yn y defnydd o Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru a'i ddeunyddiau ategol
  • barn defnyddwyr ar sut mae Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn perfformio o ran cyflawni ei amcanion

Bydd unrhyw ganfyddiadau allweddol sy'n dod i'r amlwg yn cael eu trafod gyda rhanddeiliaid, fel y bo'n briodol. Yna cânt eu crynhoi a'u defnyddio i lywio'r adroddiad monitro tair blynedd cyntaf.