Neidio i'r prif gynnwy

Bydd yr Holiadur Defnyddwyr ar agor o 9 Mai tan 17 Mehefin 2022.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Rhagfyr 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rydyn ni’n cynnal ail Holiadur Defnyddwyr i gasglu gwybodaeth am:

  • ymwybyddiaeth am y Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (CMCC)
  • sut mae CMCC wedi bod yn cael ei ddefnyddio ers ei fabwysiadu

Mater gwirfoddol yw ateb yr holiadur. Ond mae’ch barn a’ch profiadau yn bwysig:

  • i gynllunio morol, ac
  • i roi’r cynllun ar waith

Ymatebwch erbyn 17 Mehefin 2022.

Pam yr ydym yn monitro'r CMCC?

Yn ôl adran 61 Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009, mae gofyn i ni fonitro’n cynlluniau morol a pharatoi adroddiadau arnyn nhw. 

Gwnaethon ni gyhoeddi Fframwaith Monitro ac Adrodd ar gyfer CMCC ym mis Ionawr 2020.  Mae’r fframwaith yn disgrifio’r trywydd bras ar gyfer:

  • mesur effeithiolrwydd polisïau CMCC
  • deall sut mae’r cynllun yn gweithio ar lawr gwlad, a
  • nodi cyfleoedd i’w wella.

Rydyn ni’n cynnal dau Holiadur Defnyddwyr o’r fath dros y cyfnod monitro 3 blynedd cyntaf.  Bydd hynny’n ein helpu i ddysgu:

  • tueddiadau cychwynnol defnyddio CMCC a’i ddeunydd cysylltiedig
  • barn defnyddwyr ar sut mae CMCC yn cyflawni’i amcanion

Cynhaliwyd yr Holiadur cyntaf ym mis Rhagfyr 2020.  Caiff canfyddiadau’r ddau Holiadur eu defnyddio i lunio’r adroddiad monitro tair blynedd.