Mae monitor yn canolbwyntio ar les pobl hŷn sy’n 50 oed neu’n hŷn yng Nghymru a’i nod yw creu darlun holistig o'u bywydau.

Mae'n cynnwys ystadegau ac ymchwil o amrywiaeth o wahanol ffynonellau ac adroddiadau ar amrywiaeth o ddangosyddion ynghylch lles.

Mae monitor wedi'i seilio ar y naw dangosydd newid sydd yn y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru (2008-2013) ac 18 Egwyddor y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Pobl Hŷn.

Dangosyddion

  • Urddas a chynhwysiant cymdeithasol.
  • Annibyniaeth a lles materol.
  • Cyfranogi.
  • Iechyd a gofal.
  • Hunangyflawniad a heneiddio'n egnïol.

Comisiynwyd dau ddarn o waith i gefnogi datblygiad y Monitor hwn: adolygiad o'r dystiolaeth ac astudiaeth o gyfweliadau ansoddol. Cynhaliwyd yr adolygiad o’r dystiolaeth gan Brifysgol Caerdydd a’r astudiaeth ansoddol gan Brifysgol Glyndŵr.

Adroddiadau

Monitor lles pobl hŷn Cymru, 2009
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 8 MB

PDF
Saesneg yn unig
8 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Monitor lles pobl hyn Cymru, 2009: crynodeb gweithredol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 282 KB

PDF
282 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Monitor lles pobl hŷn Cymru, 2009: adolygiad o dystiolaeth
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 365 KB

PDF
Saesneg yn unig
365 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Lleisiau pobl hŷn yng Nghymru
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 198 KB

PDF
Saesneg yn unig
198 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.