Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn ehangu'r gyfres bresennol o fodiwlau e-Ddysgu er mwyn uwchsgilio staff â sgiliau caffael masnachol a chefnogi meysydd polisi caffael newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ar hyn o bryd mae gennym y modiwlau eDdysgu masnachol a chaffael craidd canlynol; Cyfrifon Banc Prosiectau, Cod Ymarfer: Cyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi, Bidio ar y Cyd, a Buddion Cymunedol y gellir cael mynediad iddyn nhw yma.

Yn ogystal, mae modiwl Trosolwg Caffael wrthi'n cael ei ddatblygu ac rydym yn rhagweld y bydd hwn ar gael ym mis Hydref 2021. Mae modiwlau pellach yn cael eu harchwilio ar hyn o bryd.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gynnwys eDdysgu, cysylltwch â GalluMasnachol@llyw.cymru