Neidio i'r prif gynnwy

Bydd angen trwydded arnoch chi, a bydd rhaid ichi fodloni safonau penodol os ydych chi'n trapio rhai rhywogaethau o famal.

Mae'r safonau'n cael eu nodi yn y Cytundeb ar Safonau Trapio heb Greulondeb Rhyngwladol (AIHTS). Rhaid ichi ddefnyddio trap sy'n bodloni'r safonau hyn os ydych yn trapio'r rhywogaethau mamal canlynol:

 • moch daear
 • afancod
 • dyfrgwn
 • belaod

Rhaid i'r trap fod yn addas i'w ddefnyddio yng Nghymru a bod yn:

 • wneuthuriad neu fodel ardystiedig; neu
 • ddyluniad cymeradwy

Trapiau ardystiedig

Mae'r trapiau dal yn fyw canlynol wedi'u hardystio ac yn addas i'w defnyddio yng Nghymru:

Moch daear:

 • Trap mamaliaid mawr Albi Traps ALBI 017M
 • Trap cawell moch daear Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion
 • Trap cawell moch daear Llywodraeth Cymru

Afancod:

 • Trap afancod Bafaraidd Derek Gow
 • Trap afancod Comstock
 • Trap dal afancod yn fyw Breathe Easy
 • Trap dal afancod yn fyw EZee
 • Trap dal afancod yn fyw Hancock
 • Trap dal afancod yn fyw Koro

Belaod:

 • Trap dal yn fyw Tomahawk model 205
 • Trap dal yn fyw Tomahawk model 206NC

Mae hefyd angen trwydded arnoch chi i drapio unrhyw rai o'r rhywogaethau hyn. Am ragor o wybodaeth, neu i wneud cais am drwydded, ewch i Gyfoeth Naturiol Cymru.

Gallwch hefyd gysylltu â'r Tîm Trwyddedau Rhywogaethau: