Mewngofnodwch i WEFO Ar-lein i wneud y canlynol:

 • cyflwyno dogfennau ategol
 • gweld cynnydd a statws ceisiadau a hawliadau
 • cyflwyno hawliaddiweddaru a gweld gwybodaeth
 • diweddaru a gweld gwybodaeth

Defnyddwyr Newydd

Os nad ydych wedi cofrestru gyda WEFO Ar-lein ac nad oes gennych gyfrif Porth y Llywodraeth, bydd angen i chi gysylltu â ni drwy e-bostio wefo.ppims@llyw.cymru.

Defnyddwyr cyfredol

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda WEFO Ar-lein a bod gennych gyfrif Porth y Llywodraeth, byddwch angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair i fewngofnodi.

Darllenwch ein canllawiau ynglŷn â defnyddio WEFO Ar-lein.

Manylion Cyswllt

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau wrth ddefnyddio WEFO Ar-lein, anfonwch e-bost atom.

Pryd allwch chi ddefnyddio WEFO Ar-lein

Mae WEFO Ar-lein ar gael bob dydd rhwng 7am a hanner nos.

Mae'n bwysig eich bod yn arbed eich newidiadau cyn i chi allgofnodi. Bydd y system yn allgofnodi pob defnyddiwr am hanner nos, bob nos. Bydd unrhyw ddata nad yw wedi'i arbed yn cael ei golli.

Y Gofynion

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio cyfrifiadur, gliniadur neu lechen gydag un o'r systemau gweithredu a phorwyr rhyngrwyd a ganlyn.

Systemau gweithredu

 • Windows 10
 • Mac 10.14

Porwyr

 • Firefox V65
 • Internet Explorer V11
 • Safari V12
 • Edge 17
 • Chrome V68 and 72

Os nad ydych yn defnyddio'r porwyr hyn, efallai y cewch broblemau.

Meddalwedd

Bydd rhaid i fersiwn ddiweddaraf Adobe Reader DC fod wedi'i osod gennych er mwyn gweld dogfennau PDF.

Gallwch lawr lwytho fersiwn ddiweddaraf Adobe Reader DC o wefan Adobe.