Skip to main content

Daeth yr ymgynghoriad i ben 12 Medi 2019.

Cyfnod ymgynghori:
18 Gorffennaf 2019 i 12 Medi 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem glywed eich barn am fesurau rheoli ar gyfer 14 rhywogaeth oresgynnol estron sydd wedi lledaenu'r helaeth.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Daeth Rheoliad Rhywogaethau Goresgynnol Estron yr UE i rym yn 2015.  

Ar gyfer rhywogaethau sydd wedi lledaenu'n helaeth, mae'r rheoliad yn gwneud mesurau rheoli effeithiol yn ofynnol er mwyn lleihau'r effaith ar:  

  • fioamrywiaeth
  • gwasanaethau ecosystem cysylltiedig
  • iechyd pobl neu'r economi

Rydym yn ymgynghori ar y cyd â Llywodraeth y DU ar fesurau rheoli arfaethedig â'r nod: 

  • waredu
  • rheoli poblogaethau
  • atal rhag lledaenu

Mae'r ymgynghoriad yn cael ei gynnal Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK

Rhannu’r dudalen hon