Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth am y fframwaith mesur perfformiad ar gyfer awdurdodau lleol.