Adroddiad sy’n ymwneud â chyrchfannau dysgwyr ar gyfer sefydliadau addysg bellach a chweched dosbarth ysgolion ay gyfer Awst 2016 i Gorffennaf 2017.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Rheswm am newid:

Gohiriwyd yr adroddiad oherwydd gwall yn y broses o baru data gan Yr Adran Addysg. Cyhoeddir dyddiad cyhoeddi newydd cyn gynted â phosibl.