Adroddiad sy’n ymwneud â chyrchfannau dysgwyr ar gyfer sefydliadau addysg bellach a chweched dosbarth ysgolion ay gyfer Awst 2016 i Gorffennaf 2017.