Mae’r bwletin hwn yn delio gyda’r ddau mesurau iechyd a lles ar gyfer plant ar gyfer y dangosyddion cenedlaethol.

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Canran y plant sydd â llai na dwy ymddygiadau ffordd o fyw iach (peidio ag ysmygu, bwyta pum ffrwythau / llysiau bob dydd, byth/anaml yfed ac sy'n bodloni'r canllawiau gweithgarwch corfforol) yn unol a’r arolwg Ymddygiad Iechyd mewn Plant Oedran Ysgol (HBSC), a;
  • Y sgôr lles meddyliol gyfartaledd ar gyfer plant yn ôl yr holiadur cryfderau ac anawsterau (gwybodaeth o’r Arolwg ‘Understanding Society’)

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2013/14, dywedodd 12 y cant o ddisgyblion mewn grŵp blwyddyn 7-11 eu bod ganddynt llai na dau ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw. Mae hyn yn cynnwys 10 y cant sy'n dilyn un ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw a 2 y cant sydd ddim yn dilyn un.
  • Y nifer mwyaf cyffredin o ymddygiadau iach oedd dau â 46 y cant o ddisgyblion yn dweud eu bod yn dilyn dau ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw. 
  • Dywedodd 7 y cant eu bod yn dilyn y pedwar ymddygiad sy’n gysylltiedig â ffordd iach o fyw i gyd. 
  • Roedd y sgôr cymedrig ar gyfer Holiaduron Cryfderau ac Anawsterau am Gymru yn 10.9 yn 2013/14. Mae hyn o fewn y sgôr cyfanswm anawsterau 'cyfartalog neu arferol'. Does dim llawer o newid ers 2009/10. 
  • Nid oedd y sgôr cyfanswm anawsterau yng Nghymru’n sylweddol o wahanol i gyfartaledd y DU.

Adroddiadau

Mesurau iechyd a lles ar gyfer plant, Medi 2013 i Awst 2014
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 736 KB

PDF
Saesneg yn unig
736 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099