Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am gael eich barn ar newidiadau i'r ddarpariaeth digartrefedd er mwyn sicrhau nad oes neb yn cael ei adael i gysgu ar y stryd yng Nghymru.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
20 Mehefin 2022
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar:

  • Gorchymyn Digartrefedd (Angen Blaenoriaethol) (Cymru) (Diwygio) 2022
  • Rheoliad Digartrefedd (Bwriadoldeb) (Categorïau Penodedig) (Cymru) (Diwygio) 2022
  • Gorchymyn Digartrefedd (Addasrwydd Llety) (Cymru) (Diwygio) 2022

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 20 Mehefin 2022, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Y Tîm Polisi Digartrefedd
Polisi Tai 
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ