Neidio i'r prif gynnwy

Data canlyniadau dysgwyr fesul lefel astudio, math yr amcan dysgu, ardal pwnc/sector a nodweddion y dysgwr ar gyfer Awst 2018 i Orffennaf 2019.

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer dysgu seiliedig ar waith (DSW)

Roedd cyfradd llwyddo fframwaith prentisiaeth ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yn 80.9%, gostyngiad o 0.6 o bwynt canran ers 2017/18.

Symudodd 75% o ddysgwyr a adawodd rhaglenni Hyfforddeiaeth yn 2018/19 ymlaen i gyflogaeth (gan gynnwys hunangyflogaeth neu waith gwirfoddol) neu ddysgu ar lefel uwch).

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer dysgu oedolion (DO)

Roedd cyfradd llwyddo gyffredinol gweithgareddau dysgu oedolion yn 90%(r), i lawr 0.8 o bwynt canran ers 2017/18.

Yn 2018/19 roedd cyfraddau cwblhau a llwyddiant gweithgareddau yn 96% a 90%(r) yn y drefn honno.

(r) Diwygiedig ar 03 Ebrill 2020

Adroddiadau Deilliannau Dysgwyr

Mae Adroddiadau Deilliannau Dysgwyr yn grynodebau o'r cyfraddau llwyddiant dysgwyr a gyflawnwyd gan bob darparwr yng Nghymru. Mae'r adroddiadau yn dangos gwybodaeth yn ôl lliw ynghylch cyfraddau llwyddiant – sef canran yr holl gymwysterau a gyflawnwyd gan ddysgwyr – a chynnydd dysgwyr i gyflogaeth neu ddysgu pellach (ar gyfer darparwyr dysgu seiliedig ar waith).

Rydym yn cyhoeddi’r adroddiadau hyn yn flynyddol i roi gwybod i ddysgwyr, cyflogwyr, rhieni a'r cyhoedd yn gyffredinol ynghylch deilliannau darpariaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Nodyn adolygu

Roedd 115 o weithgareddau dysgu i oedolion a gwblhawyd, a ddarparwyd yn uniongyrchol gan Wrecsam, wedi’u hepgor o fersiwn gyntaf y cyhoeddiad hwn a oedd ar gael rhwng 27 Chwefror 2020 a 3 Ebrill 2020. Mae’r ffigurau, y siartiau a thablau StatsCymru wedi cael eu cywiro ers hynny a’u marcio â (r). Roedd y diwygiad yn effeithio ar gyfradd lwyddo gyfan y dysgu ymhlith oedolion. Bellach mae wedi’i thalgrynnu i fyny i 90% yn hytrach nag i lawr i 89%. Fodd bynnag, y gyfradd lwyddo wedi’i thalgrynnu i 1 lle degol yw 89.5% o hyd.

Nodyn

Roedd fersiynau blaenorol o’r datganiad hwn yn cynnwys gwybodaeth am ddeilliannau dysgwyr Addysg Bellach. Ni fydd hyn yn parhau, gan fod yr ystadegau wedi’u disodli gan y mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16.

Adroddiadau

Mesurau deilliannau dysgwyr ar gyfer dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion, Awst 2018 i Orffennaf 2019 (Diwygiedig) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 675 KB

PDF
Saesneg yn unig
675 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Adroddiadau ar ddeilliannau dysgwyr ar gyfer dysgu seiliedig ar waith, Awst 2018 i Gorffennaf 2019 , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 251 KB

XLSX
251 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adroddiadau canlyniadau dysgwyr ar gyfer partneriaethau dysgu oedolion, Awst 2018 i Gorffennaf 2019 , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 220 KB

XLSX
220 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099