Prif Gwnstabl

Matt Jukes

Cafodd Matt Jukes ei benodi'n Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru ym mis Ionawr 2018.

Ymunodd Matt â Heddlu De Swydd Efrog yn 1995 cyn mynd ymlaen i weithio mewn nifer o rolau, yn bennaf fel ditectif.

Bu'n gweithio i ragflaenydd y rhwydwaith Plismona Gwrthderfysgaeth Cenedlaethol ac mae Matt yn parhau i ymgymryd â rôl strategol ym maes gwrthderfysgaeth.

Yn 2006 dychwelodd Matt i waith plismona lleol fel Prif Uwcharolygydd rhanbarthol yn Ne Swydd Efrog.

Ymunodd â Heddlu De Cymru fel Prif Gwnstabl Cynorthwyol yn 2010 a chafodd ei benodi'n Ddirprwy Brif Gwnstabl ym mis Awst 2013 pan gafodd y dasg o arwain rhaglen newid yr heddlu. Mae canolbwyntio ar blismona lleol a rhaglen drwyadl o ddiwygio cefn swyddfa wedi cefnogi un o'r gostyngiadau rheng flaen lleiaf yn y DU a chafodd Heddlu De Cymru ei asesu fel yr heddlu mwyaf gweladwy yng Nghymru a Lloegr yn ddiweddar.

Mae Matt yn aelod o Gyngor Cynghori'r Prince's Trust yng Nghymru ac mae ganddo rôl arweiniol yn y gwaith o fynd i'r afael â Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod. Mae'n gyfrifol am recriwtio, cadw a llesiant swyddogion ymchwilio ar gyfer Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr Heddlu ac mae'n cadeirio Police Sport UK.

Yn Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2018 dyfarnwyd Medal Heddlu'r Frenhines i Matt.