Mae’r Gwasanaethau Ystadegol yn cynhyrchu nifer fawr o allbynnau bob blwyddyn

Allbynnau ystadegol

Mae’r hyn sy’n cael ei gynhyrchu fel a ganlyn:

  • Datganiadau Ystadegol Cyntaf sy’n cael eu defnyddio i gyhoeddi data am y tro cyntaf o set ddata newydd
  • Bwletinau Ystadegol sy’n cael eu defnyddio ar gyfer dadansoddiad manylach o set ddata sydd eisoes wedi’i chyhoeddi, naill ai mewn Datganiad neu gan rywun arall
  • Erthyglau Ystadegol sydd fel rheol yn ymwneud â dadansoddiad unigol lle nad oes unrhyw gynlluniau i’w ddiweddaru, o leiaf yn y tymor byr.

Ystadegau Swyddogol

Mae bron yr holl allbynnau ystadegol yn cael eu diffinio’n Ystadegau Swyddogol yn ôl Deddf Ystadegau a Gwasanaeth Cofrestru 2007. Maent yn cael eu cynhyrchu yn unol ag egwyddorion y Cod Ymarfer ar gyfer Ystadega. Pan nad ydynt yn Ystadegau Swyddogol, mae egwyddorion y Cod yn parhau i gael eu dilyn.

Ystadegau Gwladol

Ystadegau Swyddogol sydd wedi'u hardystio gan Awdurdod Ystadegau'r DU i fod yn unol â'i God Ymarfer yw Ystadegau Gwladol.

Ewch i wefan Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig am fwy o wybodaeth.

Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth

Ymchwil sydd wedi'i chynnal yn unol â Cod ymarfer Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth yw Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth.