Neidio i'r prif gynnwy

Dyddiadau cyfarfod arfaethedig ar gyfer y Grŵp Penderfynwyr Cynllunio Morol.

Awst 2018: cyfarfod 1(a) 

 • gweminar cyflwyniadol (8, 23, 28 Awst)
 • sefydliadau a chyfrifoldebau 
 • edrych ar bosibiliadau i gymryd rhan yn y dyfodol

Hydref 2018: cyfarfod 2

 • cadarnhau cylch gorchwyl
 • nodi tasgau allweddol
 • ystyried adborth sy'n ymwneud â gwaith gweithredu o'r broses ymgynghori 

Chwefror 2019: cyfarfod 3

 • cytuno ar newidiadau sy'n ymwneud â'r gwaith gweithredu ymarferol i bolisïau ar gyfer y Cynllun Morol Cenedlaethol terfynol a'r canllawiau gweithredu cychwynnol
 • trefniadau gweithredu ymarferol ar ôl mabwysiadu'r Cynllun (cydgysylltiad / cysondeb ar draws awdurdodau gwahanol)
 • ystyried adroddiad a gomisiynwyd gan y Sefydliad Rheoli Morol neu ddyletswyddau'r Asiantaeth Taliadau Gwledig (RPA) yn Loegr?
 • adborth astudiaethau achos

Gorffennaf 2019: cyfarfod 4

 • adborth ar y gwaith gweithredu ymarferol 
 • datblygu ymyriadau i gefnogi'r gwaith gweithredu
 • ystyriad y gofynion monitro ac adrodd o ran gwethredu polisïau

Hydref 2019: cyfarfod 5

 • adborth ar y gwaith gweithredu ymarferol 
 • ystyried ymyriadau i gefnogi'r gwaith gweithredu
 • ystyried gofynion monitro ac adrodd

Bob chwe mis o 2020: cyfarfodydd parhaus

 • adborth ar y gwaith gweithredu ymarferol
 • ystyried ymyriadau i gefnogi'r gwaith gweithredu
 • ystyried gofynion monitro ac adrodd