Neidio i'r prif gynnwy

Awdurdodau Lleol Cymru sy’n gyfrifol am reoli’r Dreth Gyngor. 

Dylech gysylltu â’ch awdurdod llel yn uniongyrchol i drafod unrhyw fater Treth Gyngor, gan gynnwys gofyn am ostyngiadau neu eithriadau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Adran Gostyngiadau'r Dreth Gyngor,
Cyngor Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent,
Adeiladau Bwrdeisiol,
Canolfan Ddinesig,
Glynebwy,Gwent,
NP23 6XB

Rhif ffôn - 01495 355212

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Adran Treth Gyngor,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB

Rhif ffôn - Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01656 643391 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01656 643396

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Adran Treth Gyngor,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili,
Tŷ Penallta,
Parc Tredomen,
Ystrad Mynach,
Hengoed,
CF82 7PG

Rhif ffôn - Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01443 863002 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01443 864099

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 

Cyngor Sir Caerfyrddin

Adran Treth Gyngor,
Cyngor Sir Gâr,
Tŷ Elwyn,
Sgwâr Neuadd y Dref,
Llanelli,
SA15 3AP

Rhif ffôn - Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01554 742200 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01554 742100

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin 

Cyngor Sir Ceredigion

Adran Treth Gyngor,
Cyngor Sir Ceredigion,
Canolfan Rheidol,
Rhodfa Padarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3UE

Rhif ffôn - 01970 633252

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Ceredigion

Dinas a Sir Abertawe

Adran Treth Gyngor,
Cyngor Abertawe,
Canolfan Ddinesig,
Heol Ystumllwynarth,
Abertawe,
SA1 3SN

Rhif ffôn - Gostyngiadau, Eithriadau Treth Cyngor: 01792 635382 neu Lleihad mewn Treth Cyngor (yn seiliedig ar incwm / cyfalaf): 01792 635353

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Dinas a Sir Abertawe

Cyngor Sir Caerdydd

Adran Treth Gyngor,
Cyngor Caerdydd,
PO Box 9000,
Caerdydd,
CF10 3WD

Rhif ffôn - 029 20872088 (Cymraeg) / 029 20872087(Saesneg)

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Caerdydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Adran Treth Gyngor,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy,
Blwch Post 1,
Conwy,
LL30 9GN

Rhif ffôn - Gostyngiadau, Eithriadau Treth Cyngor: 01492 576607 neu Lleihad mewn Treth Cyngor (yn seiliedig ar incwm / cyfalaf): 01492 576491

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Ddinbych

Adran Treth Gyngor,
Cyngor Sir Ddinbych,
Tŷ Russell,
Ffordd Churton,
Y Rhyl,
LL18 3DP

Rhif ffôn - 01824 706000

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint

Adran Refeniw a Budd-daliadau,
Cyngor Sir y Fflint,
Neuadd y Sir,
Yr Wyddgrug,
CH7 6NA

Rhif ffôn - 01352 704848

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Gwynedd

Gwasanaeth Treth Cyngor Gwynedd,
Swyddfa'r Cyngor,
Stryd y Jêl,
Caernarfon,
LL55 1SH

Rhif ffôn - 01286 682689

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Gwynedd

Cyngor Sir Ynys Môn

Swyddfeydd Refeniw a Budd-daliadau,
Cyngor Sir Ynys Môn,
Swyddfeydd y Cyngor,
Llangefni,
Ynys Môn,
LL77 7TW

Rhif ffôn - 01248 750057

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Adran Treth Gyngor,
Canolfan Ddinesig,
Stryd y Castell,
Merthyr Tudful,
CF47 8AN

Rhif ffôn - 01685 725000

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

Cyngor Sir Fynwy

Adran Treth Gyngor,
Cyngor Sir Fynwy,
Blwch SP 106,
Cil-y-coed,
NP26 9AN

Rhif ffôn - 01633 644630

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Canolfan Treth Cyngor,
Cyngor Castell-nedd Port Talbot,
Canolfan Ddinesig,
Castell-nedd,
SA11 3QZ

Rhif ffôn - 01639 686838

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

Cyngor Dinas Casnewydd

Pennaeth Cyllid,
Yr Orsaf Wybodaeth,
Hen Adeilad yr Orsaf,
Queensway,
Casnewydd,
NP20 4AX

Rhif ffôn - 01633 656656

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Sir Benfro

Gwasanaethau Refeniw,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir, Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1TP

Rhif ffôn - 01437 764551

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Benfro 

Cyngor Sir Powys

Incwm a Dyfarniadau,
Cyngor Sir Powys,
Blwch Post 71,
Llandrindod,
Powys,
LD1 9AQ

Rhif ffôn - Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01597 827463 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01597 827462

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Powys 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Treth  Gyngor,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf,
Tŷ Bronwydd,
Y Porth,
Rhondda Cynon Taf,
CF39 9DL

Rhif ffôn - 01443 425002

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Adran Treth Gyngor,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen,
Y Ganolfan Ddinesig,
Heol Glantorfaen,
Pont-y-pŵl,
NP4 6YB

Rhif ffôn - 0300 456 3559

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Cyngor Bro Morgannwg

Adran Treth Gyngor,
Cyngor Bro Morgannwg,
Swyddfeydd Dinesig,
Heol Holton,
CF63 4YN

Rhif ffôn - Gwybodaeth am y Dreth Gyngor: 01446 709564 neu Gwybodaeth am Ostyngiadau Treth Gyngor: 01446 709244

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bro Morgannwg 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Yr Adran Gyllid,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,
Neuadd y Dref,
Wrecsam,
LL11 1AY

Rhif ffôn - 01978 298992

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam