Neidio i'r prif gynnwy

Magu Plant. Rhowch amser iddo

Dyw hi ddim wastad yn hawdd i aros yn bositif ond mae’n werth e.

Canllawiau a chyngor
Canllawiau a chyngor
Sut i ddelio gyda phryderon rhianta a syniadau ar lywio ymddygiad eich plentyn mewn modd cadarnhaol
Datblygiad eich plentyn
Datblygiad eich plentyn
Bydd deall mwy am ddatblygiad eich plentyn yn eich helpu i ddeall ymddygiad eich plentyn yn well
Ein wynebau magu plant
Ein wynebau magu plant
Pedwar teulu Cymreig yn rhannu eu profiadau personol o lawenydd a heriau magu teulu ifanc
Cymorth
Cymorth
Rydym wedi datblygu ystod o adnoddau i gefnogi rhieni a’r rheini sy’n gofalu am blant
Adnoddau
Adnoddau
Adnoddau i helpu plant annog ymddygiad positif

Darllenwch straeon bywyd go iawn ein teuluoedd

Mae pedwar teulu Cymreig yn rhannu eu profiadau personol o lawenydd a heriau o fagu teulu ifanc.

Fideo

Gweithwyr proffesiynol

Canllawiau anstatudol i helpu'r rheiny sydd â rôl yn cefnogi rhianta.

 

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon