Neidio i'r prif gynnwy

Magu Plant. Rhowch amser iddo

Mae angen cymorth ac arweiniad arnom ni i gyd, ni'n cynnig gwybodaeth ymarferol, arbenigol am ddim

Dydy magu plant ddim yn hawdd, mae’n rhaid rhoi amser iddo.

Tips ymarferol a chyngor arbenigol, am ddim, ar gyfer eich holl heriau magu plant

Ymddygiad plant
Cyngor i'ch helpu i ddeall pam fod eich plant yn ymddwyn yn y ffordd maen nhw'n ei wneud er mwyn i chi allu ymateb yn effeithiol
Rhowch amser iddynt
Dysgwch beth allwch ei wneud fel rhiant i helpu eich plentyn i ddatblygu
Eich cefnogi chi
Cyngor i'ch helpu gyda'r heriau dyddiol o fod yn rhiant

Llinell gymorth ddwyieithog

Mae Family Lives yn cynnig llinell gymorth gyfrinachol am ddim i deuluoedd yng Nghymru ar bob agwedd o fagu plant a bywyd teuluol. I siarad â rhywun (yn Gymraeg) ffoniwch 0808 800 2222.