Neidio i'r prif gynnwy

Magu Plant. Rhowch amser iddo

Mae angen cymorth ac arweiniad arnom ni i gyd, ni'n cynnig gwybodaeth ymarferol, arbenigol am ddim

Tips ymarferol a chyngor arbenigol, am ddim, ar gyfer eich holl heriau magu plant

Ymddygiad plant
Cyngor i'ch helpu i ddeall pam fod eich plant yn ymddwyn yn y ffordd maen nhw'n ei wneud er mwyn i chi allu ymateb yn effeithiol
Rhowch amser iddynt
Dysgwch beth allwch ei wneud fel rhiant i helpu eich plentyn i ddatblygu
Eich cefnogi chi
Cyngor i'ch helpu gyda'r heriau dyddiol o fod yn rhiant

Llinellau Cymorth

Family lives

Mae Family Lives yn cynnig llinell gymorth gyfrinachol am ddim i deuluoedd yng Nghymru ar bob agwedd o fagu plant a bywyd teuluol. I siarad â rhywun ffoniwch 0808 800 2222  neu ymweld a Parenting and Family Support - Family Lives (Parentline Plus) i gael mynediad i'r sgwrs fyw.

Parent Talk Cymru (Action for Children)

Yn cynnig sgwrs cyfrinachol am ddim gyda hyfforddwr rhianta cymwys yn Saesneg neu Gymraeg. Ewch i Parent Talk - Cymru - Support for Parents from Action For Children.