Neidio i'r prif gynnwy

Tips ymarferol a chyngor arbenigol, am ddim, ar gyfer eich holl heriau magu plant

Ymddygiad plant
Ymddygiad plant: 4 i 7 oed
Cyngor i'ch helpu i ddeall pam fod eich plant yn ymddwyn yn y ffordd maen nhw'n ei wneud er mwyn i chi allu ymateb yn effeithiol
Rhowch amser iddynt
Rhowch amser iddynt: 4 i 7 oed
Dysgwch beth allwch ei wneud fel rhiant i helpu eich plentyn i ddatblygu
Gofal plant ac ysgol
Gofal plant ac ysgol
Cyngor i'ch helpu gyda gofal plant a'ch plentyn yn dechrau ysgol
brofedigaeth
Helpu plant drwy brofedigaeth
Mae marwolaeth rhiant neu berthynas agos yn ergyd drom beth bynnag yw'ch oed, ond mae colli mam neu dad yn un o'r profedigaethau dwysaf y gall plentyn ifanc eu hwynebu.
Adnoddau
Adnoddau
Rydym wedi datblygu ystod o adnoddau i gefnogi rhieni a’r rheini sy’n gofalu am blant.
Llyfrynnau
Llyfrynnau a thaflenni gwybodaeth
Taflenni gwybodaeth i'ch helpu gydag ymddygiadau neu bryderon penodol.