Neidio i'r prif gynnwy

Bydd deall mwy am ddatblygiad eich plentyn yn eich helpu i ddeall ymddygiad eich plentyn yn well.

Y wen gyntaf, gafael mewn tegan, cropian, cymryd y cam cyntaf a dweud eu gair cyntaf - cerrig milltir datblygiadol yw’r enw ar y pethau hyn. Dyma’r pethau y bydd y rhan fwyaf o blant yn gallu eu gwneud erbyn oedran arbennig. Mae’r rhan fwyaf o blant yn dilyn patrwm tebyg wrth ddatblygu, er y bydd yr oedran y mae pob plentyn yn cyrraedd cerrig milltir penodol yn amrywio. Hwyrach y bydd plant anabl neu blant ag anghenion dysgu ychwanegol yn cymryd mwy o amser i gyrraedd y gwahanol gamau.

Mae gwybodaeth fanylach am ddatblygiad eich plentyn yn y llyfr ‘Naw Mis a Mwy’. Mae’n cynnwys gwybodaeth am fwydo, torri dannedd, brechiadau, iechyd eich plentyn a gwneud eich cartref yn ddiogel hefyd. Os ydych chi’n poeni am ddatblygiad eich plentyn, siaradwch â’ch meddyg teulu neu ymwelydd iechyd.

Peidiwch â chymharu eich plentyn gyda phlant eraill. Bydd hyn yn rhoi pwysau arnoch chi a’ch plentyn. Mae pob plentyn yn unigryw. Bydd pob plentyn yn datblygu pan mae’n barod ac yn ei ffordd ei hun. Byddan nhw’n cyrraedd y camau datblygu gwahanol ar adegau gwahanol. Byddan nhw’n ymateb yn wahanol i’r pethau o’u cwmpas hefyd, yn dibynnu ar eu personoliaeth neu natur.

Mae’r ffordd y mae’ch plentyn yn ymddwyn yn rhan o dyfu i fyny. Bydd llawer o’r ymddygiad sy’n anodd i chi yn gwbl normal ar gyfer oedran a cham datblygu’ch plentyn. Ceisiwch fwynhau a dathlu newidiadau’ch plentyn ac addasu iddyn nhw. 

Dyma wybodaeth gyffredinol am y gwahanol gamau datblygu a chyngor ar sut i annog a chynorthwyo’ch plentyn.

Eich babi yn y mis cyntaf (newydd-anedig) Eich babi newydd (newydd-anedig)
Mae croesawu eich babi bach i’r byd yn foment arbennig iawn.
Eich babi 1 – 6 mis Eich babi 1 – 6 mis
Mae’ch babi’n dechrau cymdeithasu. Mae’n dwlu bod yn eich cwmni ac fe fyddwch chi’n dechrau deall tueddiadau a negeseuon eich babi’n well.
Eich babi 7 - 12 mis Eich babi 7 - 12 mis
Mae’ch babi’n gallu symud mwy a bydd yn cyfrannu mwy at fywyd y teulu.
Eich plentyn bach 1 – 2 oed Eich plentyn bach 1 – 2 oed
Erbyn hyn mae’ch plentyn bach yn gallu symud a siarad mwy o lawer ac mae’n gwneud ei orau i fod yn fwy annibynnol.
Eich plentyn 2 – 3 oed Eich plentyn 2 – 3 oed
Dyma gyfnod cyffrous – mae’ch plentyn yn gallu siarad, cerdded, rhedeg a dringo i archwilio’r byd o’i gwmpas.
Eich plentyn 3-5 oed Eich plentyn 3-5 oed
Mae’ch plentyn yn dod yn fwy annibynnol ac yn gallu gwneud rhagor o bethau ar ei ben ei hun.
Eich plentyn yn 5 i 7 oed Eich plentyn yn 5 i 7 oed
Ar y cam hwn, bydd eich plentyn yn dechrau ei flynyddoedd cyntaf o addysg.
Deall pam y mae ymennydd eich plentyn mor anhygoel! Deall pam y mae ymennydd eich plentyn mor anhygoel!
Mae ymennydd eich plentyn yn dechrau tyfu a datblygu cyn iddo gael ei eni hyd yn oed.