Skip to main content
‘Rhianta. Rhowch amser iddo’ – Awgrymiadau ar gyfer arwain  ymddygiad plant

Dyma pump syniad sy’n gweithio i’ch helpu i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plenty.

Bydd y syniadau hyn yn annog ymddygiad positif, yn hwb i hyder eich plentyn ac yn ei gefnogi gydol pob cam o’i ddatblygiad.

Mae pob plentyn yn unigryw a byddant yn ymateb yn wahanol. Os ydych chi’n rhoi cynnig ar y syniadau hyn gyda’i gilydd ac yn rhoi digon o amser iddyn nhw weithio, dylen nhw eich helpu i reoli ymddygiad eich plentyn yn well. Peidiwch â rhoi’r ffidil yn y to os nad yw pethau’n gwella ar unwaith. Bydd addasu i’ch dull newydd yn cymryd amser, felly ceisiwch fod yn amyneddgar a phositif. Os ydych chi’n dal ati, dylech weld gwelliant.

Mae pob rhiant yn cael trafferth rheoli rhai mathau o ymddygiad ac mae pob plentyn yn dangos ymddygiad anodd ar ryw adeg. Dyw hi ddim yn hawdd newid y ffyrdd rydym ni’n gwneud pethau. Does neb yn gwneud pethau’n iawn drwy’r adeg felly peidiwch â bod yn rhy galed gyda chi’ch hun - does neb yn berffaith.

Cofiwch nad yw’ch plentyn yn berffaith chwaith. Gallai llawer o’r ymddygiad sy’n ddrwg yn eich tyb chi fod yn gyffredin mewn gwirionedd i oedran a chyfnod datblygiad eich plenty.

Gwnewch amser i roi trefn a phatrwm i’ch diwrnod (addas i blant 2-7) Gwnewch amser i roi trefn a phatrwm i’ch diwrnod (addas i blant 2-7) Peidiwch â phoeni pan mae plant ifanc yn eich gwthio i ben eich tennyn. Dyna sut maen nhw’n dysgu beth sy’n iawn a beth sydd ddim yn iawn.
Gwnewch amser i wrando, siarad a chwarae Gwnewch amser i wrando, siarad a chwarae Mae pob plentyn yn unigryw. Wrth siarad, gwrando a chwarae gyda’ch plentyn byddwch yn dysgu mwy am ei anghenion a’i ddiddordebau.
Cymerwch eich amser i fodelu’r ymddygiad rydych chi am ei weld (Addas o enedigaeth) Cymerwch eich amser i fodelu’r ymddygiad rydych chi am ei weld (Addas o enedigaeth) O eiliad eu geni, mae plant yn gwrando ar yr hyn rydych chi’n ei ddweud ac yn gwylio’r hyn rydych chi’n ei wneud.
Gwnewch amser i ganmol (addas o enedigaeth) Gwnewch amser i ganmol (addas o enedigaeth) Mae canmol yn gweithio’n well i annog yr ymddygiad rydych chi’n ei hoffi yn hytrach na beirniadu a chosbi’ch plentyn am ymddygiad sy’n achosi problemau.
Gwnewch amser ar gyfer cariad ac anwyldeb (addas o enedigaeth) Gwnewch amser ar gyfer cariad ac anwyldeb (addas o enedigaeth) Mae cariad ac anwyldeb yn hollbwysig i ddatblygiad ymennydd iach plentyn.

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon