Neidio i'r prif gynnwy

Awgrymiadau ar annog gwell ymddygiad.

‘Rhianta. Rhowch amser iddo’ – Awgrymiadau ar gyfer arwain  ymddygiad plant ‘Rhianta. Rhowch amser iddo’ – Awgrymiadau ar gyfer arwain ymddygiad plant
Dyma pump syniad sy’n gweithio i’ch helpu i ddatblygu perthynas dda gyda’ch plenty.
Cymerwch amser i feddwl sut rydych chi’n ymateb i ymddygiad digroeso neu ymddygiad sy’n achosi problemau Cymerwch amser i feddwl sut rydych chi’n ymateb i ymddygiad digroeso neu ymddygiad sy’n achosi problemau
Er nad yw’n teimlo felly o bosib, mae’r rhan fwyaf o’r ymddygiad sy’n ddrwg yn eich barn chi yn ymddygiad digon arferol mewn gwirionedd ar gyfer oedran a chyfnod datblygu’ch plentyn.
Pa fath o Fam neu Dad ydych chi? Pa fath o Fam neu Dad ydych chi?
Gall fod yn ddefnyddiol meddwl am y math o riant rydych chi am ei fod.
Gwnewch amser i ofalu am eich hun a rheoli straen Gwnewch amser i ofalu am eich hun a rheoli straen
Mae’n bwysig gofalu am eich hun yn ogystal â gofalu am eich plant.
Sicrhau cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd teuluol Sicrhau cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd teuluol
Mae bod yn Fam neu'n Dad sy'n gweithio yn gallu bod o fudd i chi a'ch teulu.
Creu cydbwysedd rhwng 'Amser Teulu' ac 'Amser Sgrin' Creu cydbwysedd rhwng 'Amser Teulu' ac 'Amser Sgrin'
Er bod ‘amser sgrin’ yn ffordd o ymlacio i nifer o bobl, yn ôl arolwg diweddar ymhlith rhieni â phlant dan bump oed mae defnydd eu plant o dechnoleg yn un o'u pum pryder mwyaf.
Helpu plant drwy brofedigaeth Helpu plant drwy brofedigaeth
Mae marwolaeth rhiant neu berthynas agos yn ergyd drom beth bynnag yw'ch oed, ond mae colli mam neu dad yn un o'r profedigaethau dwysaf y gall plentyn ifanc eu hwynebu.
Cefnogi’ch plentyn pan fydd rhiant yn mynd i’r carchar Cefnogi’ch plentyn pan fydd rhiant yn mynd i’r carchar
Dydy hi ddim yn hawdd magu plentyn ar eich pen eich hun; mae’r pwysau’n fwy byth os ydych chi’n rhiant sy’n ceisio magu teulu a’ch partner yn y carchar.