Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r mwyafrif o deuluoedd yn cael adegau sy'n anodd delio â nhw. Dyma rai pryderon cyffredin magu plant a syniadau ar sut i ddelio gyda nhw.

Ymdopi â Babi sy’n Crio Ymdopi â Babi sy’n Crio
Mae pob babi’n crio ac weithiau, mae’n gallu bod yn anodd ymdopi.
Strancio Strancio
Mae strancio’n gyffredin iawn ymhlith plant bach a phlant ifanc.
Ymdopi â Phlentyn Bach sy’n Crio Ymdopi â Phlentyn Bach sy’n Crio
Yr un fath â babis, mae plant bach yn crio am eu bod nhw eisiau bwyd, wedi blino, yn anghyfforddus neu angen eich sylw.
Amser gwely (Addas ar gyfer 3-5) Amser gwely (Addas ar gyfer 3-5)
Weithiau, bydd eich plentyn yn syrthio i gysgu’n rhwydd ac yn cysgu drwy’r nos.
Amser bath (yn addas o enedigaeth i 3 oed) Amser bath (yn addas o enedigaeth i 3 oed)
Mae amser bath yn gallu bod yn llawer o hwyl ac mae’n helpu’ch plentyn i ymlacio cyn mynd i’r gwely.
Cyngor ar frwsio dannedd (ar gyfer plant rhwng 6 mis a 5 oed) Cyngor ar frwsio dannedd (ar gyfer plant rhwng 6 mis a 5 oed)
Mae'n bwysig dros ben cadw dannedd eich plentyn yn lân ac yn iach ond mae'n gallu bod yn anodd os nad yw'n mwynhau cael brwsio ei ddannedd.
Hyfforddiant i ddefnyddio’r toiled neu’r poti (Addas o 2 flynedd) Hyfforddiant i ddefnyddio’r toiled neu’r poti (Addas o 2 flynedd)
Mae dysgu sut i ddefnyddio’r toiled yn gam mawr i’ch plentyn.
Gwlychu’r gwely (Addas o 3 flynedd) Gwlychu’r gwely (Addas o 3 flynedd)
Mae gwlychu’r gwely yn gyffredin iawn ymhlith plant o dan 5 oed.
Cadw’ch plentyn yn ddiogel rhag cael ei gam-drin (Addas i 5-11) Cadw’ch plentyn yn ddiogel rhag cael ei gam-drin (Addas i 5-11)
Trwy ddysgu’r Rheol Dillad Isaf i’ch plentyn, byddwch chi’n helpu i’w ddiogelu rhag cael ei gam-drin.
Siopa Siopa
Mae mynd i siopa yn gallu bod yn brofiad cyffrous i blant, ac yn gyfle iddyn nhw ddatblygu eu sgiliau siarad trwy bwyntio at bethau newydd a diddorol.
Amser bwyd (Addas ar gyfer 1-5) Amser bwyd (Addas ar gyfer 1-5)
Mae’n gallu bod yn anodd cael y teulu i gyd i eistedd i lawr i fwynhau pryd o fwyd gyda’i gilydd.
Cnoi (Yn addas i blant 6 mis - 3 oed) Cnoi (Yn addas i blant 6 mis - 3 oed)
Mae’r rhan fwyaf o blant yn mynd trwy gyfnod lle byddan nhw’n cnoi plentyn arall neu Mam a Dad.
Ymdopi â’r Nadolig – gair i gall Ymdopi â’r Nadolig – gair i gall
Mae’r Nadolig yn gyfle gwych i deuluoedd fwynhau treulio amser gyda'i gilydd a chael cyfle i weld ffrindiau a theulu estynedig. Mae’n gyfnod hynod gyffrous i blant hefyd.