Neidio i'r prif gynnwy

Mae’n gyffredin i blant ifanc gael eu llethu gan emosiynau mawr. Gall eu hymateb i'r emosiynau hyn arwain at ymddygiad nad ydym efallai yn ei ddeall na gwybod sut i ymateb iddo.

Edrychwch ar ein hamrywiaeth o adnoddau a gynhyrchwyd gan arbenigwyr a rhieni i ddeall datblygiad emosiynol eich plentyn, ei ymddygiad a sut y gallwch chi ymateb.

 

Adnoddau Cynorthwyol

Parenting. Give it Time Cymerwch eich amser i fodelu’r ymddygiad rydych chi am ei weld
  Ymddygiad annymunol neu ymddygiad sy’n achosi problemau 
  Gwnewch amser i ganmol
  Cyngor magu plant
  101 ffordd i ganmol plentyn
  Cefnogi a thywys ymddygiad eich plant
NSPCC Cyngor ar sut i beidio gwylltio gyda’r dull 'Cymryd amser i bwyllo'
World Health Organisation  Cadw’n Bositif
  Ymddygiad Drwg
BBC Sut i hybu ymdeimlad o LONYDDWCH yn y cartref
Children’s Commissioner Hwb Gwybodaeth i blant a theuluoedd
In Our Place

Cyrsiau magu plant

Dylai pobl yn y Gogledd ddefnyddio'r cod NWSOL a dylai pobl yn y Canolbarth a’r De ddefnyddio'r cod SWSOL

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd

Helpu plant gyda'u hymddygiad

Sut i ddelio ag ymddygiad heriol

Cefnogi plant gyda'u teimladau mewn cyfnod ansicr

 

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon