Neidio i'r prif gynnwy

Mae ein trefn arferol ni wedi newid ac rydym ni’n ceisio cadw cydbwysedd rhwng llawer o bethau gwahanol gartref.

Fel rhieni, mae’n bwysig parhau i roi ein hamser i’n plant i’w cefnogi nhw’n feddyliol ac yn emosiynol yn ystod y cyfnod hwn. 

Dyma ddeg awgrym gwych i helpu:

  1. Gweithgareddau syml, rheolaidd
  2. Siaradwch am beth rydych chi’n mynd i’w wneud
  3. Mwynhewch eich amser gyda’ch gilydd
  4. Dewiswch pryd yn union i ddefnyddio dyfeisiau
  5. Defnyddiwch bethau sydd ar gael yn eich cartref neu’n agos iddo
  6. Gadewch i’ch plentyn ymuno â’r gwaith ty a gwaith o gwmpas y ty, ac i helpu gystal ag y gall
  7. Neilltuwch fan clyd a thawel i’ch plentyn gael heddwch
  8. Gadewch i’ch plentyn siarad am COVID 19 ac i holi cwestiynau amdano
  9. Cadwch mewn cysylltiad â’ch teulu a’ch ffrindiau
  10. Dathlwch eich llwyddiannau

Adnoddau Cynorthwyol

Pobl Ifanc yn eu Harddegau

Sefydlu Trefn

Magu Plant. Rhowch amser iddo Taflen gyngor ar reoli amser gwely
World Health Organisation  Taflen tip 3 – Creu strwythur
Trauma Informed Schools UK

Cyngor ar ddychwelyd i'r ysgol yn dilyn y coronafeirws

Tim Awtistiaeth Cenedlaethol

Cyngor ar ddychwelyd i'r ysgol yn dilyn y coronafeirws

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon