Neidio i'r prif gynnwy

Gwnaethom brynu Maes Awyr Caerdydd er budd Cymru, er mwyn cefnogi twristiaeth a datblygiad economaidd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
26 Gorffennaf 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer y maes awyr yw:

  • gweithredu i safon uchel gan ddarparu'r profiad gorau posibl i deithwyr ac i gwmnïau awyrennau
  • creu amgylchedd sy'n hybu twf cwmnïau awyrennau a phartneriaid masnachol
  • manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd er budd economi a busnesau Cymru
  • rheoli effaith amgylcheddol y maes awyr
  • sicrhau bod y maes awyr yn sefydlog yn ariannol a'i fod yn gweithredu'n effeithiol
  • gwella cysylltedd Cymru
  • cefnogi Ardal Fenter Sain Tathan-Caerdydd

Mae buddsoddwyr posibl yng Nghymru'n awyddus i weld maes awyr rhyngwladol llewyrchus yng Nghymru. Bydd hyn yn ein helpu i ddenu mwy o fusnes, mewnfuddsoddiad a thwristiaeth.

I gael gwybodaeth am wasanaethau ac i roi adborth cysylltwch â Maes Awyr Caerdydd.

Rhannu’r dudalen hon