Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos cyn i gyfnod ymgeisio diweddaraf ddod i ben, mae Lesley Griffiths wrthi’n annog pobl ifanc i ddysgu mwy am y cynllun Ymsefydlu mewn Amaeth i Bobl Ifanc ac ystyried ymgeisio.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Awst 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Yn gynharach eleni, lansiodd Ysgrifennydd y Cabinet y cynllun Ymsefydlu mewn Amaeth i Bobl Ifanc, sy’n werth £6 miliwn, i helpu newydd-ddyfodiaid i’r diwydiant. 

Bydd y cynllun yn cynnig cymorth ariannol i unigolion llwyddiannus sydd am sefydlu neu ehangu busnes. Rhaid i ymgeiswyr ddangos bod ganddynt y rhinweddau sydd eu hangen i arwain busnesau deinamig ac ysgogi newid yn y diwydiant ehangach.

Ar ôl y cyfnod cyntaf, aeth 106 o bobl ifanc ymlaen i’r cam nesaf. Yn ddiweddar, yn ystod Sioe Frenhinol Cymru, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet gyfnod newydd ar gyfer ceisiadau, sy’n dod i ben yr wythnos nesaf ar 29 Awst.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet: 

“Ffermwyr ifanc yw dyfodol amaethyddiaeth a dyna pam mae denu’r ymgeiswyr ifanc mwyaf uchelgeisiol i’r diwydiant yn un o fy mlaenoriaethau.  A dyma nod ein Cynllun Ymsefydlu mewn Amaeth i Bobl Ifanc sy’n werth £6 miliwn. Dw i wrth fy modd bod 106 o bobl eisoes wedi llwyddo i gyrraedd y cam nesaf.

Mae 150 o leoedd ar gael ar y cynllun ac yn Sioe Frenhinol Cymru cyhoeddais y bydd cyfnod ymgeisio newydd. Â dim ond wythnos i fynd cyn y dyddiad cau, mae fy neges i bobl ifanc uchelgeisiol yn un syml - dysgwch fwy am y cymorth sylweddol sydd ar gael drwy’r cynllun i sbarduno’ch busnes ffermio a’ch gyrfa yn y dyfodol.

“Dim ond ychydig dros saith mis sydd ar ôl cyn inni adael yr Undeb Ewropeaidd ac rydym yn cydweithio â’r diwydiant i’w helpu i baratoi ar gyfer y newid a’r heriau sydd ar y gorwel."