Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn adnewyddu Twnelau Bryn-glas ac atgyweirio Pont yr Afon Wysg.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Ebrill 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

I gael newyddion am draffig ewch i Traffig Cymru.

Crynodeb

Statws y prosiect: wedi’i gwblhau
Rhanbarth/sir: Casnewydd
Contractwyr dylunio: Capita
Contractwyr adeiladu: Costain Ltd

Mae'r prosiect hwn wedi'i gofrestru gyda'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol (dolen allanol, Saesneg yn unig).

Ein rhesymau dros wneud hyn

Cafodd y twnelau eu hadeiladu’n unol â hen safonau dylunio ac nid ydynt bellach yn cydymffurfio â’r safonau dylunio presennol. Yn ogystal, mae angen gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar Bont yr Afon Wysg a Thraphont Malpas.

Y gwaith

Roedd y gwaith hwn yn cynnwys ailosod holl systemau mecanyddol a thrydanol y twnelau a hefyd y cerbytffyrdd, systemau draenio a leinin y twnnel. Roeddem hefyd wedi gosod wyneb newydd ar Bont yr Afon Wysg.

Roedd y gwaith adeiladu wedi’i amserlennu er mwyn sicrhau bod y prif waith yn digwydd yn ystod y nos. 

Rydym wedi cwblhau'r gwaith a ddylai olygu na fydd angen gwneud cymaint o weithrediadau cynnal a chadw ar y darn hwn o’r M4.

Am wybodaeth ar gau ffyrdd, ewch i wefan Traffig Cymru.

Amserlen

Dylunio: o 29 Chwefror 2016 am 24 wythnos
Gwaith adeiladu’n cychwyn: 20 Mehefin 2016
Gwaith adeiladu’n gorffen: Gorffennaf 2018