Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am fynd i’r afael â phroblemau tagfeydd ar goridor yr M4 rhwng cyffyrdd 35 a 49.

Cyhoeddwyd gyntaf:
22 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Am newyddion traffig ewch i Traffig Cymru.

Mae’r prosiect yn cael ei adolygu

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ystyried ar hyn o bryd fel rhan o'r adolygiad ffyrdd.

Crynodeb

Statws y Prosiect: Wedi’i gynllunio
Rhanbarth/sir: De-ddwyrain
 

Pam rydym yn gwneud hyn?

Rydym am wella y profiad o deithio.

Sefyllfa ar hyn o bryd

Rydym wedi cwblhau adroddiad cam 1 WelTAG o achos amlinellol strategol ar gyfer cyffordd 35 i 49 yr M4

Camau nesaf

Gwelliannau tymor byr, canolig a hir wedi’u nodi. Bydd y rhain yn mynd ymlaen i Gam 2 astudiaeth WelTAG i edrych arnynt yn fanylach.