Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wedi gwella diogelwch a'r llif traffig ar gyffyrdd o gwmpas Casnewydd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
2 Rhagfyr 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

I gael newyddion am draffig ewch i Traffig Cymru.

Crynodeb

Statws y Prosiect: wedi'i gwblhau
Rhanbarth/sir: de-ddwyrain - cyngor dinas Casnewydd
Dyddiad dechrau: gwanwyn 2015
Dyddiad dod i ben: 2018
Cost: £13.7m
Contractwyr Cynllunio ac Adeiladu: Costain/Arup

Cofrestrwyd yr prosiect yma gyda'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Pam rydym yn ei wneud

Roeddem ni am leihau’r oedi ar yr M4 ac annog mwy o draffig i ddefnyddio'r ffordd ddosbarthu ddeheuol. Hefyd fe wnaethom ni’r cylchfannau'n haws i'w defnyddio.

Y Cynllun

Cylchfan Parc Tredegar
 
Fe wnaethom ychwanegu goleuadau traffig, ehangu'r gylchfan ddeheuol ac adeiladu llwybr drwy'r gylchfan.

Cylchfan Basaleg
 
Wnaethom ni wella capasiti traffig y gylchfan, ac ychwanegu goleuadau traffig.
 
Y ffordd dosbarthu ddeheuol a chylchfan Pont Ebwy
 
Fe adeiladwyd ffordd drwy'r gylchfan sydd yn cysylltu’r ffordd dosbarthu ddeheuol â'r A48.

Amserlen

Gwahoddiadi dendro: haf 2014
Dyfarnu contract: gaeaf 2015
Cymeradwyo cynllun cychwynnol: haf 2016
Cymeradwyo cynllun manwl: gaeaf 2016
Dechrau adeiladu: gwanwyn 2017
Cwblhau'r gwaith adeiladu: haf 2018
Diswedd cyfnod cywiro diffygion: gaeaf 2019

Cynnydd cyfredol

Trefniadau lôn newydd, signalau traffig ac adrannau newydd wedi'u hagor.
 
Gallwch chi ymgyfarwyddo â'r newidiadau rydym wedi'u gwneud gyda'r mapiau.

Sut y cynhaliwyd yr ymgynghoriad

Wnaethom ni ymgynghori fel rhan o ymgynghoriadau Mesurau Gwella Coridor yr M4.