Data yn cynnwys gwybodaeth fesul math o ganolfan dysgu, rhyw a gwerth yr LCA a ddyfarnwyd.

Lwfans wythnosol yw’r lwfans cynhaliaeth addysg sy’n gysylltiedig â phresenoldeb boddhaol ac sy’n cael ei dalu bob pythefnos i fyfyrwyr sy’n gymwys rhwng 16 a 19 oed.

Mae’r data, sy’n seiliedig ar geisiadau a dderbyniwyd erbyn 1 Medi 2018, yn gywir ar 04 Medi 2018.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd nifer y ceisiadau llwyddiannus LCA 5 y cant yn is o’i gymharu â llynedd, tra roedd cyfanswm y ceisiadau a dderbyniwyd 9 y cant yn uwch.
  • 27,870 o geisiadau eu derbyn ar gyfer 2017/18.
  • Roedd 22,790 (82 y cant) o’r ceisiadau a dderbyniwyd yn llwyddiannus, gwrthodwyd 905 (3 y cant) ac roedd 910 cais (3 y cant) yn anghyflawn(1).
  • Roedd 9,540 (42 y cant) o’r ceisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr 16 mlwydd oed, 8,965 (39 y cant) gan fyfyrwyr 17 mlwydd oed a 4,280 (19 y cant) gan fyfyrwyr 18 mlwydd oed a throsodd.
  • Roedd 10,965 (48 y cant) o’r ceisiadau llwyddiannus oddi wrth hawlwyr flwyddyn gyntaf.

(1) Mae'r rhain yn geisiadau â "gwybodaeth ar goll" (e.e. heb gynnwys dyddiad geni neu â "thystiolaeth ar goll" (e.e. tystysgrif geni)).

Adroddiadau

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (LCA) a ddyfarnwyd yng Nghymru, Medi 2017 i Awst 2018
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1017 KB

PDF
Saesneg yn unig
1017 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099