Neidio i'r prif gynnwy

Gall Lwfans Tai Lleol helpu gyda chostau’r rhent a delir fel budd-dal i denantiaid sy’n rhentu gan landlordiaid preifat.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae’r budd-dal a delir i chi yn ddibynnol ar y Lwfans Tai Lleol a osodir gan Swyddogion Rhenti Cymru.

Sut yr ydym yn cyfrifo’r Lwfans Tai Lleol 

Mae cyfradd y Lwfans Tai Lleol yn dibynnu ar y rhent a delir gan denantiaid preifat yn yr un ardal â’r un rydych chi’n byw ynddi pan ydych yn hawlio budd-dal tai. Gelwir hyn yn ‘Ardaloedd Marchnad Rhenti Eang’ (AMRE).

Mae lefel y gyfradd Lwfans Tai Lleol yn ddibynnol ar y rhent a delir gan bobl yn yr un ardal a nifer yr ystafelloedd gwely sydd yn eu heiddo.

Y gyfradd Lwfans Tai Lleol yn eich ardal

Gallwch edrych ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol sy’n berthnasol i chi fesul ardal. (Saesneg yn unig)

Hefyd, gallwch edrych ar nifer yr ystafeloedd gwely y gallwch eu cael, (Saesneg yn unig) ar sail nifer y bobl ar yr aelwyd.

Os yw eich rhent yn uwch na’r gyfradd Lwfans Tai Lleol

Os yw rhent yr eiddo sy’n cael ei rentu gennych yn uwch na’r gyfradd Lwfans Tai Lleol, rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth.

Os na allwch fforddio talu, byddwch angen dod o hyd i lety sydd o fewn cyfradd y lwfans.