Neidio i'r prif gynnwy

Gall pobl sy’n sâl neu’n hunanynysu wneud cais am y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth newydd. Os nad ydych wedi hawlio budd-daliadau o’r blaen, bydd yn rhaid i ran fwyaf y ceisiadau newydd fod ar gyfer y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth newydd. Rhaid i chi fod o dan oedran pensiwn y wlad ac:

  • wedi gweithio fel cyflogai neu wedi bod yn hunangyflogedig
  • wedi talu digon o gyfraniadau yswiriant gwladol yn ystod y 2 i 3 blynedd diwethaf (mae Credydau Yswiriant Gwladol hefyd yn cyfrif)

Gallwch hefyd hawlio Credyd Cynhwysol ar yr un pryd, neu yn lle’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Gall hyn helpu gyda chostau fel gofal plant a thai.

Mae gwybodaeth am y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a sut i wneud cais ar GOV.UK.

Rhannu’r dudalen hon