Neidio i'r prif gynnwy
Lord Burns

Lord Burns yw Cadeirydd Comisiwn Trafnidiaeth De-orllewin Cymru.

Dechreuodd yr Arglwydd Burns ei yrfa yn 1965 yn Ysgol Fusnes Llundain, gan ddod yn Athro Economeg yn 1979. Yn 1980, cafodd ei benodi yn Brif Gynghorydd Economaidd y Trysorlys a Phennaeth Gwasanaeth Economaidd y Llywodraeth.  Yn 1991 aeth y Ysgrifennydd Parhaol y Trysorlys, swydd a fu ynddi tan 1998, pan gafodd ei benodi yn Arglwydd am Oes.

Mae ei benodiadau blaenorol yn cynnwys Cadeirydd Santander UK plc, Marks and Spencer plc, Dŵr Cymru, Comisiwn y Loteri Cenedlaethol a’r Academi Gerddoriaeth Frenhinol. Roedd hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol Banco Santander SA, y Pearson Group, The British Land Company plc a Legal & General plc.