Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r dudalen hon yn egluro pam y mae angen i chi gadw cofrestr buches a lawrlwytho'r llyfryn a argymhellir gan Lywodraeth Cymru.

Gweler y manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Mawrth 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Mae cofrestri buches yn gwbl allweddol ar gyfer cynhyrchwyr buchol. Mae'n rhaid i chi barhau i ddiweddaru eich cofrestr a sicrhau ei bod ar gael i'w harchwilio gan arolygwyr awdurdodedig pan fo angen. Gallai methiant i'w dangos arwain at golli premiwm neu gallech gael eich erlyn.

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio'r llyfryn cofrestr y fuches gwartheg.

Os ydych yn fodlon â'ch cofrestr electronig neu'ch cofrestr gyfatebol, fodd bynnag, mae croeso i chi barhau i'w defnyddio.

Cofiwch sicrhau bod eich cofrestr yn rhestru'r wybodaeth a nodir yng ngholofn 1 i 9 o gofrestr Llywodraeth Cymru:

  1. tag clust
  2. dyddiad geni
  3. dyddiad hysbysu BCMS ynghylch yr enedigaeth
  4. brîd
  5. rhyw
  6. rhif tag clust y fam (a'r fam faeth)
  7. dyddiad symud
  8. daliad cychwyn y daith neu rif y daliad
  9. dyddiad symud neu ddyddiad marwolaeth

Cofiwch sicrhau eich bod yn cadw eich cofrestr mewn lle diogel ac os oes gennych gofrestr electronig cofiwch sicrhau bod gennych fersiwn wrth gefn.

Nid oes yn rhaid i chi gadw cofrestr bapur a chofrestr electronig. Mae'r naill neu'r llall yn dderbyniol. .

Am faint y dylech gadw eich cofrestr buches

Mae'n ofynnol eich bod yn cadw eich cofrestr am 10 mlynedd yn dilyn y dyddiad olaf a nodwyd ar eich cofrestr.

Rhannu’r dudalen hon