Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r Tîm Peirianneg Gofynion Cyfarpar Hanfodol (CERET) wedi'u henwi'n enillwyr gwobr Ymateb Rhagorol i COVID-19 yng Ngwobrau Cyfleoedd Llywodraeth Cymru (GO) 2021.

Cyhoeddwyd gyntaf:
10 Mai 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cynhaliwyd Gwobrau GO Cymru yn rhithwir ar 29 Ebrill 2021, gan gydnabod rhagoriaeth mewn caffael ar draws y sector cyhoeddus.

Sefydlwyd CERET ym mis Mawrth 2020 i ymateb i angen brys am ddyfeisiau meddygol gan gynnwys cyfarpar diogelu personol (PPE) oherwydd pandemig COVID-19. Mae'n cynnwys timau Iechyd, Economi, Arloesi a Chaffael Llywodraeth Cymru; Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (PCGC); y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol, y Labordy Profi Masgiau Llawfeddygol; Hwb Gwyddorau Bywyd; ac fe'i harweiniwyd gan Ddiwydiant Cymru.

Nododd CERET ofynion brys y GIG ac ymateb iddynt, gan gynnwys cyflenwi feisorau, masgiau wyneb, sgrybs, gynau, hylif diheintio dwylo, a ffedogau. Yn ogystal â gweithio gyda chyflenwyr presennol, helpodd CERET PCGC i ddod o hyd i gyflenwyr newydd oedd yn cydymffurfio i ategu'r llwybrau cyflenwi presennol. Fe wnaeth cwmnïau fel Y Bathdy Brenhinol addasu i gynhyrchu feisorau; gwnaeth cwmni Distyllfa Penderyn gynhyrchu hylif diheintio dwylo; yn ogystal â nifer fawr o wirfoddolwyr cymunedol yn derbyn defnydd i wneud sgrybs.

Fe wnaeth CERET hefyd hyrwyddo arloesedd yng Nghymru, a datblygwyd a threialwyd nifer o ddyfeisiau meddygol gan gynnwys dyfais anadlol o'r enw CPAP, Ocsifesurydd a masg ocsigen.

Llongyfarchiadau i enillwyr pob categori yng Ngwobrau GO Cymru eleni! Mae'r holl enillwyr yn gymwys yn awtomatig ar gyfer Gwobrau GO Cenedlaethol y DU a fydd yn cael eu cynnal ar 15 Medi 2021.

Dysgwch ragor yma.