Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor ar fesurau sy’n debygol o fod yn rhesymol eu cymryd i leihau risg y coronafeirws mewn lleoliadau lletygarwch megis tafarndai, bwytai a chaffis yn lefel rhybudd 2.