Skip to main content

Rydym am glywed eich sylwadau ynghylch gwella’r ffordd rydym yn helpu plant i ddatblygu eu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
23 Ebrill 2020
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar y canlynol:

  • codi ymwybyddiaeth rhieni ynghylch ymgysylltu â phlant ifanc drwy leferydd, iaith a chyfathrebu
  • adnabod unrhyw faterion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn gynnar, a darparu cymorth priodol
  • darparu hyfforddiant pellach ar leferydd, iaith a chyfathrebu i’r gweithlu gofal plant a gweithwyr iechyd proffesiynol perthnasol
  • adolygu ein polisïau a’n strategaethau

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 840 KB

PDF
840 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad effaith integredig
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 450 KB

PDF
450 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 23 Ebrill 2020, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Yr Is-adran Plant a Theuluoedd
Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau a Threchu Tlodi
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Rhannu’r dudalen hon