Skip to content

Gorchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau

Mae Gorchmynion Trosglwyddo Swyddogaethau yn trosglwyddo pwerau a dyletswyddau cyfreithiol rhwng Gweinidogion Llywodraeth y DU a Gweinidogion Cymru.
Gwnaed y rhain  naill ai o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (gwefan allanol) neu Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 (gwefan allanol). Mae swyddogaethau gweithredol bellach yn cael eu trosglwyddo’n uniongyrchol i Weinidogion Cymru.